Hyppää pääsisältöön

Itsenäisyyspäivänä keskiviikkona 6.12. palvelemme pääsääntöisesti sunnuntain aukioloaikojen mukaisesti.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus ja tarkastuslautakunta yhteisessä tapaamisessaan.

Uutinen

Aluehallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteisenä tahtotilana on luottamuksen edistäminen

28.9.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteisenä päämääränä on hyvinvointialueen tavoitteiden mukaisen toiminnan, hallinnon ja talouden toteutuminen.

Aluehallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteisessä työkokouksessa 19.9.2023 käytiin läpi hyvinvointialueen arviointikertomus vuodelta 2022 ja siitä annetut lausunnot. Kokouksessa tultiin myös tutuiksi ja sovittiin yhteisen vuorovaikutuksen jatkuvan säännöllisin väliajoin. Tarkastuslautakunnan tavoitteena on tuoda aluehallitukselle tiedoksi tarkastuslautakunnan asioita etukäteen, jotta yhteiselle keskustelulle on aikaa ennen aluehallituksen päätöskokousta.

- Tarkastuslautakunnan ja aluehallituksen vuoropuhelu on erittäin hyödyllistä, koska hyvinvointialueen rakenteet ja prosessit ovat uusia ja vaativat jatkuvaa arviointia. Keski-Suomen hyvinvointialueesta on tarpeen tehdä oppiva organisaatio, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula Keski-Suomen hyvinvointialueelta. 

Yhteiset asukkaat ja kuntalaiset

Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on tehnyt yhteistyötä myös Keski-Suomen kuntien tarkastuslautakuntien kanssa. Tarkastuslautakunnat tekivät muun muassa yhteisen arvioinnin viime vuodesta liittyen työhyvinvoinnin tukemiseen.

- Meillä on yhteiset asukkaat ja kuntalaiset, joiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistetään yhdessä. Hyvinvointialueen ja kuntien väliset yhdyspinnat ovat meidän kaikkien asia ja haluamme edistää niillä tapahtuvaa työtä. Yhteinen arviointi yhdyspinnoilla tapahtuvasta toiminnasta mahdollistaa asioiden tarkastelun laajemmin ja sen myötä myös asioiden edistämisen tuloksellisesti ja näyttöön perustuen, sanoo Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Elma Hyöky.

Tarkastuslautakuntien puheenjohtajat tapaavat tasaisin väliajoin eri puolilla Keski-Suomea.

- Tämän kaltainen yhteistyö on ainutlaatuista, jossa minun tietojeni mukaan Keski-Suomi tekee pioneerityötä. Olen ollut yhteydessä muihin hyvinvointialueiden tarkastustoimiin ja he ovat olleet myös kiinnostuneita tällaisesta toimintatavasta, jatkaa Hyöky.

Aluehallituksen, tarkastuslautakunnan ja sisäisen tarkastuksen tehtävät

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hyvinvointialueen talouden ja hallinnon tarkastuksen järjestäminen sekä aluevaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arvioiminen. Hyvinvointialueen sisäinen tarkastus puolestaan arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.

Lisätietoja:

  • Maria Kaisa Aula, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)hyvaks.fi 
  • Elma Hyöky, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 342 2847, elma.hyoky(at)hyvaks.fi