Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Erityisnuoren mielen hyvinvointi ja sen tukeminen

Nuori voi tarvita myös keskustelutukea oman erityisyyden pohtimiseen tai vaikkapa ihastusten ja kaverisuhteiden ongelmien ratkaisemiseen. Usein paras henkilö keskustelemaan nuoren kanssa on joku, johon nuori itse luottaa ja joka on hänelle ennestään tuttu. Henkilö voi olla esimerkiksi opettaja, luokan ohjaaja, kuraattori, sosiaalityöntekijä, koulun psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi tai sukulainen.

Itsenäistymisen prosessiin kuuluu myös, ettei nuori halua enää välttämättä keskustella kaikesta vanhempiensa kanssa. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että nuori saa keskustelutukea mahdollisimman varhain, jotta asiat eivät pääse kasvamaan liian suuriksi ja aiheuttamaan isoja ongelmia arkeen.  

Jos nuori on taitava kirjoittamaan kännykällä tai tietokoneella, hän voi myös kysyä ja jutella chatissä. Esimerkiksi omaks.fi-palvelusta löytyy tietoa sekä lista nuorille suunnatuista verkkopalveluista.

Nuorten etätyöntekijän kanssa voi myös keskustella chatissa. Hän myös ohjaa oikeanlaisen palvelun piiriin. Seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä voi keskustella seksuaalineuvojan chatissa. 

Mikäli etänä tapahtuva tuki tuntuu hankalalta, kannattaa olla yhteydessä sosiaalihuollon ammattilaiseen, esimerkiksi koulukuraattoriin tai vammaispalveluiden omatyöntekijään, jonka kanssa voi yhdessä miettiä sopivaa tukea tilanteeseen.

Mistä vanhempi saa tukea?

Jos erityisnuori kokee, ettei hän halua tai tarvitse apua ja tämä mietityttää vanhempaa, voi hän ottaa yhteyttä ja pyytää vinkkejä ja neuvoja. Omaks.fi-palvelussa vanhempi voi keskustella nuorten etätyöntekijän tai etäperhetyöntekijän kanssa omaa nuorta koskevista vaikeistakin tilanteista. Mikäli etäpalvelut eivät tunnu sopivilta, voit olla yhteydessä perheiden palveluihin.