Hyppää pääsisältöön
Sote-ammattilainen tablettilaite kädessään.

Asiakkaalle oikeat ja sopivat ammattilaiset

Valmistelemme muun muassa kotikuntoutus-, kotiutus-, saattohoidon sekä mielenterveys- ja päihdetiimien toimintamalleja.

Iäkkäiden asiakkaiden kotihoidossa osaamisen perusrungon muodostavat eri ammattilaiset: hoiva-avustajat, koti- ja lähihoitajat sekä sairaanhoitajat. Heidän työnsä tueksi valmistelemme toimivia, moniammatillisia, alueellisia ja paikallisia tiimejä, joiden osaamista voidaan hyödyntää koko hyvinvointialueen asukkaiden ja kotihoidon työntekijöiden tukena.

Suunnitteilla on muun muassa kotikuntoutus-, kotiutus-, saattohoidon sekä mielenterveys- ja päihdetiimien toimintamallit. Tiimien toiminnan valmistelussa on tarkoituksena huomioida hyvinvointialueen maantieteelliset eroavaisuudet, kuten muun muassa etäisyydet, asiakkaan asumismuodot ja palveluiden saavutettavuus.

Tiimien toiminnan on tarkoitus olla monimuotoista ja eri alueiden tarpeisiin vastaavaa. Tämä tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta etäyhteydenottojen lisäksi myös asiakkaan ja kotihoidon yksikön luokse jalkautumista. Tiimien tarkoituksena on myös varmistaa, että alueen asukkaat voisivat palvelutarpeen kasvaessa asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan tai siihen tarkoitetuissa senioriasunnoissa.